Działalność - Senator Robert Gaweł

Przejdź do treści

Menu główne:

Działalność

Parking WCO
Parking WCO dla mieszkańców Wielkopolski
 
Foto:www.wco.pl
Dla mieszkańców naszego regionu, którzy leczą się w Wielkopolskim Centrum Onkologicznym w Poznaniu, koniecznym jest zbudowanie parkingu dla samochodów przy tym ośrodku. Jest to jedyny ośrodek tego typu w Wielkopolsce z którego usług korzystają pacjenci z całej Wielkopolski podejmujący walkę z chorobą nowotworową stosując nowoczesne metody leczenia dostępne tylko w WCO. Ich głos i prośby kierowane do biura sprawiły, iż podjąłem interwencję w tej sprawie kierując szereg pism do Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania. Jak wynika z otrzymanych pism istnieje duża szansa, iż taki parking ułatwiający życie oraz walkę z chorobą pacjentów z Wielkopolski powstanie.Droga dla Wrześni
Września potrzebuje drogi łączącej Autostradę A2 z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej

Problem braku wybudowania tzw. "łącznika" czyli drogi łączej drogę gminną z Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z węzłem Autostrady A2, zgłaszali mi mieszkańcy Gminy Września, Stowarzyszenie Projekt Września oraz władze samorządowe. Wrzesińska Strefa Aktywności Gospodarczej jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części przedmieść Wrześni i jednocześnie w najbliższym sąsiedztwie przebiegającej przez to miasto autostrady A2. Obecnie samochody osobowe i dostawcze z Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (w tym z firmy Volkswagen), aby wjechać na autostradę A2, muszą przejechać przez miasto i okoliczne wsie. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wybudowanie swoistego bypassu pomiędzy WSAG a węzłem autostradowym A2 (rondem) w miejscowości Białężyce. Takiemu rozwiązaniu sprzyja również infrastruktura drogowa, ponieważ wspomniany bypass włączałby się do sieci drogowej za pośrednictwem skrzyżowania typu rondo, które obecnie posiada trzy wjazdy/zjazdy oraz wolną przestrzeń na doprowadzenie kolejnego wlotu. Przewiduje się, że skutki wybudowania przedmiotowego odcinka drogi będą miały realny wpływ na stopień zatłoczenia na drogach prowadzących do oraz z WSAG i na ruch lokalny.

Z deklaracji władz samorządowych, wynika, że są one wstanie zapewnić finansowanie inwestycji wybudowania drogi tzw. łącznika.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego