W Senacie - Senator Robert Gaweł

Przejdź do treści

Menu główne:

W Senacie

Komisje

Obecnie zasiadam w Komisji Infrastruktury, której przedmiotem działania są: gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, budownictwo, transport, łączność, informatyzacja oraz gospodarka morska oraz w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, której przedmiotem działania są: organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, sprawy dzieci i młodzieży, poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz przygotowanie absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kultura fizyczna i sport, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą.
Komisja Infrastruktury

Posiedzenie 38 z dnia 5.07.2016
Temat: Informacja na temat sytuacji w Poczcie Polskiej S.A.
Retransmisja posiedzenia
Informacja z posiedzenia
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego